İçeriğe geç

Anasayfa

FEMIN UP! – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Dijital Çözümler Derneği

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye “topluluk temelli” bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişim, adalete erişim, dijital şiddetle mücadele, iş yaşamında kadınların maruz kaldığı eşitsizlikler vb. birçok başlıkta alanında uzman aktivistler tarafından yönetilen özerk platformlar bulunuyor. “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” sorunuyla yaratıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile mücadele ediyoruz.

Derneğimizin Youtube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Derneğimizin podcast yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Derneğimizin Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla oluşturacağımız blog yazılarına çok yakında buradan ulaşabileceksiniz.


Hakkımızda

Femin Up Derneği ekibi olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” için kadın aktivistler olarak bir araya geldik.

Vizyonumuz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sivil İnovasyon Ağı olmak vizyonunu taşımaktayız.

Hikayemiz ve Ekibimiz

Toplumda bir “kadın” olarak var olma çabası içinde iken, kendimizi konumlandırdığımız noktada, daha çok kadına farkındalık yaratabileceğimizi keşfettiğimiz anda “Femin Up Movement” aktivizm hareketini kurduk ve zaman içinde aktivizm hareketimize tüzel kişilik kazandırarak dernek olma kararı aldık.

Hangi Platformlarla Çalışıyoruz?

FEMIN UP; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişimi güçlendiren “Regl Çemberi” girişimi ile, cinsellik tabusunun toplumda inşa ettiği ayrımcılığın toplumsal cinsiyet eşitsizliği çarpanıyla ivmelenen kamusal bir görünürlük krizi olan “regl görünmezliği” kavramını merkeze alan bir dayanışma ağını temsil eder.

FEMIN UP; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kültür ve sanat dünyasındaki yansımalarıyla mücadele eden özerk bir yapıda olan ‘Orangender’ girişimi ile turuncu ekonomide cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya katkı sağlama, kültürel ve sanatsal faaliyetlere cinsiyete dayalı ayrımcılık sebebiyle erişemeyen bireylerin katılımını teşvik etme vizyonunu taşır.

FEMIN UP; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dijital şiddet araçları ile yeniden üretilmesiyle mücadele edebilmek adına özerk bir yapıda olan “Çevrimiçi Şiddeti İzliyoruz” platformu ile cinsiyete dayalı şiddetin dijital platformlarda nasıl işlediğini izleyen, bu konuda savunuculuk yapan, kamuoyu oluşturan, çevrimiçi alanlarda çalışan özel sektör temsilcilerine ve karar alıcılarına eşitlik ve güvenliği teşvik eden bir inisiyatifi temsil eder.

FEMIN UP; Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) tarafından kurulmuş toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirici bir kariyer destekleme programı olan “FemWorks” ile işbirliği yaparak küresel ekonomide “ikiz dönüşüm” olarak adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlamayı ve iş dünyasında Ne İstihdamda Ne Eğitimde (NEET) genç kadınların istihdam olanaklarına erişimini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

FEMIN UP; toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede bir adım daha ileri giderek özerk bir yapıda olan “Law Inequality” platformu ile adalet sisteminin cinsiyet eşitliği açısından nasıl işlediğini inceliyor, adalete erişim hakkını savunan ve bu alanda ihtiyaç duyulan değişimi teşvik eden bir sivil girişimi temsil ediyor.

FEMIN UP; mülteci, göçmen, sığınmacı, geçici koruma altındaki kadınlar ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle derinleşen sorunlarını özerk bir yapıda olan  “İzmir’de Mülteci Kadın Meclisi” ile, öz-örgütlenme modelini kullanarak çözmeyi amaçlayan bir sivil inisiyatifi temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Her bireyin “tartışmasız olarak” sahip olması gereken Sağlık Hakkı’na Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifinden yaklaşarak; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 3’üncüsü “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz. 

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek amacıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 4’üncüsü “Nitelikli Eğitim” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

Kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığa son verebilmek amacıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 5’incisi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek amacıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 8’incisi “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz. 

Ülkeler, topluluklar ve bireyler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 10’uncusu “Eşitsizliklerin Azaltılması” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak amacıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 17’ncisi “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

Proje fikriniz mi var?

 

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile sunmak istediğiniz ve Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir proje fikriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sizinle tanışmak bizi çok mutlu edecektir!

 

 

Bizi takip edin.

FEMIN UP! "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" için inovatif çözümler sunan bir sivil toplum kuruluşudur.